gsmup

GSM up

جی اس ام آپ

شماره ثبت نرم افزار شامد۲۰۱۲۸۸۹۶
ورود ثبت نام

دعوت از دوستان

این برنامه بدون نیاز به اینکه شما چیزی را حفظ نمایید از شماره تلفن های شما پشتیبان گرفته و در صورت نیاز به راحتی آنها را باز میگرداند

برای نگهداری پشتیبان هم نگران نباشید چون قرار نیست چیزی راحفظ نمایید یا آن را جایی ذخیره کنید. اگر روزی گوشی شما به سرقت رود و یا خراب شود و یا به هر دلیلی از دست برود فقط با نصب این برنامه همه اطلاعات شما باز خواهند گشت